Kami akan menggunakan format & soalan sebenar UPSR untuk membuat soalan-soalan seperti berikut tapi dengan menggunakan digit-digit berlainan. Soalan-soalan baru akan ditambah dari masa ke semasa.
(Kredit: Lembaga Peperiksaan - Kementerian Pendidikan Malaysia)

Soalan Sebenar UPSR Matematik 2019 – Kertas 1

Soalan No. 1

Antara berikut, yang manakah akan menjadi 600 apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat?
Which of the following will be 600 when rounded off to the nearest hundred?