1.)
Antara berikut, yang manakah akan menjadi 100 apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat?
Which of the following will be 100 when rounded off to the nearest hundred?
2.)
Antara berikut, yang manakah akan menjadi 200 apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat?
Which of the following will be 200 when rounded off to the nearest hundred?
3.)
Antara berikut, yang manakah akan menjadi 300 apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat?
Which of the following will be 300 when rounded off to the nearest hundred?
4.)
Antara berikut, yang manakah akan menjadi 400 apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat?
Which of the following will be 400 when rounded off to the nearest hundred?
5.)
Antara berikut, yang manakah akan menjadi 500 apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat?
Which of the following will be 500 when rounded off to the nearest hundred?
6.)
Antara berikut, yang manakah akan menjadi 600 apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat?
Which of the following will be 600 when rounded off to the nearest hundred?
7.)
Antara berikut, yang manakah akan menjadi 700 apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat?
Which of the following will be 700 when rounded off to the nearest hundred?
8.)
Antara berikut, yang manakah akan menjadi 800 apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat?
Which of the following will be 800 when rounded off to the nearest hundred?
9.)
Antara berikut, yang manakah akan menjadi 900 apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat?
Which of the following will be 900 when rounded off to the nearest hundred?