Tahun 6

Pilih untuk mula LatihTubi

ID Topik Pilihan
1 Nombor & Operasi
 • 1 Nombor & Operasi  
 • 2 Pecahan  
 • 3 Perpuluhan  
 • 4 Peratus  
 • 5 Wang  
2 Sukatan & Geometri
 • 1 Masa & Waktu  
 • 2 Panjang, Jisim & Isi Padu Cecair  
 • 3 Ruang  
3 Perkaitan & Algebra
 • 1 Koordinat  
 • 2 Nisbah & Kadaran  
4 Statistik & Kebarangkalian
 • 1 Pengurusan Data  
 • 2 Kebolehjadian