Tahun 2

Pilih untuk mula LatihTubi

ID Topik Pilihan
1 Nombor dan Operasi
  • 1 Nombor bulat hingga 1 000  
  • 2 Operasi Asas  
  • 3 Pecahan dan Perpuluhan  
  • 4 Wang  
2 Sukatan dan Geometri
  • 1 Masa dan Waktu  
  • 2 Ukuran dan Sukatan  
  • 3 Ruang  
3 Statistik dan Kebarangkalian
  • 1 Pengurusan Data