Terma & Syarat Penggunaan LatihTubiMatematik.com

Semua latihtubi & lembaran kerja yang didapati di lamanweb LatihTubiMatematik.com boleh digunakan secara percuma dengan syarat & terma seperti berikut:

> Di semua sekolah awam & swasta.

> Di semua pusat pendidikan, pusat pengajian & pusat pembelajaran.

> Pengunaan secara bebas dibenarkan selagi hakcipta LatihTubiMatematik tidak dipadamkan daripada lembaran kerja yang dimuat-turun daripada lamanweb ini.

> Tidak boleh dijual tanpa kebenaran LatihTubiMatematik.

> Tidak boleh dimuat naik dan disediakan di laman web lain melainkan ia adalah sebahagian daripada koleksi yang dibayar.

> Tidak boleh menggantikan mesej penjenamaan dari bawah lembaran kerja , melainkan jika bayaran pelesenan telah dibayar.

> Hakcipta terpelihara LatihTubiMatematik.com.

Jumlah Soalan

1149840

Statistik - 17/11/2019 :

  • Jumlah Soalan
    486811

  • 237374