Tahun 4

Pilih untuk mula LatihTubi

ID Topik Pilihan
1 Nombor & Operasi
 • 1 Nombor Bulat Hingga 100 000  
 • 2 Tambah Dalam Lingkungan 100 000  
 • 3 Tolak Dalam Lingkungan 100 000  
 • 4 Darab Dalam Lingkungan 100 000  
 • 5 Bahagi Hingga 100 000  
 • 6 Operasi Bergabung  
 • 7 Pecahan  
 • 8 Perpuluhan  
 • 9 Peratus  
 • 10 Wang Hingga RM100 000  
2 Sukatan & Geometri
 • 1 Masa & Waktu  
 • 2 Panjang  
 • 3 Jisim  
 • 4 Isi Padu Cecair  
 • 5 Ruang  
3 Perkaitan & Algebra
 • 1 Koordinat  
 • 2 Nisbah & Kadaran  
4 Statistik & Kebarangkalian
 • 1 Pengurusan Data