Tahun 5

Pilih untuk mula LatihTubi

ID Topik Pilihan
1 Nombor & Operasi
 • 1 Nombor Bulat Hingga 1 000 000  
 • 2 Tambah Dalam Lingkungan 1 000 000  
 • 3 Tolak Dalam Lingkungan 1 000 000  
 • 4 Darab Hingga 1 000 000  
 • 5 Bahagi Hingga 1 000 000  
 • 6 Operasi Bergabung  
 • 7 Pecahan  
 • 8 Perpuluhan  
 • 9 Peratus  
 • 10 Wang Hingga RM1 000 000  
2 Perkaitan & Algebra
 • 1 Koordinat  
 • 2 Nisbah & Kadaran  
3 Sukatan & Geometri
 • 1 Masa & Waktu  
 • 2 Panjang  
 • 3 Jisim  
 • 4 Isi Padu Cecair  
 • 5 Ruang  
4 Statistik & Kebarangkalian
 • 1 Pengurusan Data