Jumlah Set

46310

Jumlah Soalan

463100

Senarai Pilihan

Pilih untuk mula LatihTubi

Pilih :

ID Bentuk Soalan Contoh Soalan Jumlah Set Pilihan
1 Tambah 1 digit dengan 1 digit tanpa mengumpul semula 3 + 2 = 5 3
2 Tambah 1 digit dengan 1 digit dengan mengumpul semula 4 + 6 = 10 4
3 Tambah 1 digit dengan 2 digit tanpa mengumpul semula 7 + 80 = 87 39
4 Tambah 1 digit dengan 2 digit dengan mengumpul semula 7 + 79 = 86 26
5 Tambah 2 digit dengan 2 digit dengan mengumpul semula 59 + 43 = 102 611
6 Tambah 2 digit dengan 2 digit tanpa mengumpul semula 30 + 65 = 95 197
7 Tambah 3 digit dengan 3 digit tanpa mengumpul semula 213 + 133 = 346 6960
8 Tambah 3 digit dengan 3 digit dengan mengumpul semula 966 + 855 = 1821 10099
9 Tambah 3 digit dengan 1 digit tanpa mengumpul semula 122 + 5 = 127 20
10 Tambah 4 digit dengan 4 digit tanpa mengumpul semula 6200 + 2682 = 8882 10000