Jumlah Set

46310

Jumlah Soalan

463100

Senarai Pilihan

Pilih untuk mula LatihTubi

Pilih :

ID Bentuk Soalan Contoh Soalan Jumlah Set Pilihan
11 Tambah 4 digit dengan 4 digit dengan mengumpul semula 8511 + 8974 = 17485 10000
12 Tambah 4 digit dengan 2 digit tanpa mengumpul semula 2020 + 55 = 2075 1999
13 Tambah 4 digit dengan 3 digit tanpa mengumpul semula 2311 + 483 = 2794 4999
14 Tambah 5 digit dengan 4 digit tanpa mengumpul semula 12005 + 7531 = 19536 1043
15 Tambah 5 digit dengan 5 digit tanpa mengumpul semula 76023 + 22403 = 98426 100
16 Tambah 5 digit dengan 4 digit dengan mengumpul semula 16397 + 9155 = 25552 100
17 Tambah 6 digit dengan 5 digit tanpa mengumpul semula 133672 + 26326 = 159998 100
18 Tambah 6 digit dengan 5 digit dengan mengumpul semula 136822 + 18122 = 154944 10