Jumlah Set

1302

Jumlah Soalan

13020

Senarai Pilihan Muat-Turun

Pilih untuk mula Muat-Turun

Pilih :

ID Bentuk Soalan Contoh Soalan Jumlah Set Pilihan
1 Tambah 1 digit dengan 1 digit tanpa mengumpul semula 3 + 2 = 5 3
2 Tambah 1 digit dengan 2 digit tanpa mengumpul semula 7 + 80 = 87 39
3 Tambah 1 digit dengan 1 digit dengan mengumpul semula 4 + 6 = 10 4
4 Tambah 1 digit dengan 2 digit dengan mengumpul semula 7 + 79 = 86 26
5 Tambah 2 digit dengan 2 digit tanpa mengumpul semula 30 + 65 = 95 100
6 Tambah 2 digit dengan 2 digit dengan mengumpul semula 59 + 43 = 102 100
7 Tambah 3 digit dengan 1 digit tanpa mengumpul semula 122 + 5 = 127 20
8 Tambah 3 digit dengan 3 digit tanpa mengumpul semula 213 + 133 = 346 100
9 Tambah 3 digit dengan 3 digit dengan mengumpul semula 966 + 855 = 1821 100
10 Tambah 4 digit dengan 2 digit tanpa mengumpul semula 2020 + 55 = 2075 100