Jumlah Set

25404

Jumlah Soalan

254040

Senarai Pilihan

Pilih untuk mula LatihTubi

ID Bentuk Soalan Contoh Soalan Jumlah Set Pilihan
1 Darab 1 digit dengan 1 digit 9 x 4 = 36 7
2 Darab 1 digit dengan 2 digit 8 x 55 = 440 74
3 Darab 2 digit dengan 1 digit 74 x 4 = 296 52
4 Darab 2 digit dengan 2 digit 89 x 82 = 7298 804
5 Darab 2 digit dengan 3 digit 48 x 919 = 44112 779
6 Darab 3 digit dengan 2 digit 340 x 14 = 4760 688
7 Darab 3 digit dengan 3 digit 698 x 154 = 107492 10000
8 Darab 4 digit dengan 1 digit 5775 x 4 = 23100 5000
9 Darab 4 digit dengan 2 digit 7455 x 53 = 395115 5000
10 Darab 4 digit dengan 4 digit 9226 x 6919 = 63834694 3000