Jumlah Set

16151

Jumlah Soalan

161510

Senarai Pilihan

Pilih untuk mula LatihTubi

ID Bentuk Soalan Contoh Soalan Jumlah Set Pilihan
1 Bahagi 1 digit dengan 1 digit tanpa baki 7 ÷ 1 = 7 1
2 Bahagi 1 digit dengan 1 digit dengan baki 5 ÷ 2 = 2 baki 1 2
3 Bahagi 2 digit dengan 2 digit tanpa baki 80 ÷ 10 = 8 9
4 Bahagi 2 digit dengan 2 digit dengan baki 55 ÷ 15 = 3 baki 10 342
5 Bahagi 2 digit dengan 1 digit tanpa baki 70 ÷ 2 = 35 24
6 Bahagi 2 digit dengan 1 digit dengan baki 20 ÷ 3 = 6 baki 2 48
7 Bahagi 3 digit dengan 1 digit tanpa baki 393 ÷ 1 = 393 253
8 Bahagi 3 digit dengan 1 digit dengan baki 263 ÷ 7 = 37 baki 4 347
9 Bahagi 4 digit dengan 1 digit dengan baki 2485 ÷ 4 = 621 baki 1 3517
10 Bahagi 4 digit dengan 1 digit tanpa baki 9208 ÷ 2 = 4604 1608